Жаңа түскен кітаптар

Жаңа түскен кітап0021. 26.89

          Ү-96

          Үшқоңыр: Фотоальбом / Құраст.В.Титенов.- Алматы: Тау-Қайнар, 2017.- 240 бет: суретті. 

                                 

          2. 5 я2

 

          Ш 18

 

          Шайдаров Мажит.  Латынша медициналық терминдердің түсіндірме сөздігі / М. Шайдаров, М. Ахметов.- Алматы: ЖК "Тарпанбаева А.Ш.",

 

2017.- 556 бет.                    

 

         3. 63.3

 

          А 14

 

          Абдыгалиулы Берик.  Войско Алаш. Казахские части в составе Белой армии (1918-  

 

1920 гг.) / Б. Абдыгалиулы.- Астана: Фолиант, 2017.- 416 с.                              

 

          4. 63.4

 

          Б 66

 

          Бозоқ аруы / Құраст.Ш.Бейсенова.- Астана: Фолиант, 2017.- 208 бет: суретті.-   

 

(Ұлы дала арулары).                                                                       

 

          5. 94.8

 

          Қ 17

 

          Қазақ афоризмдері: Ақыл-ой антологиясы: бағзыдан-бүгінге дейін / Құраст.Е.     

 

Шаймерденұлы.- Астана: Фолиант, 2017.- 312 бет: суретті.                                 

 

          6. 92

 

          Қ 17

 

          Қазақ энциклопедиясы: Энциклопедиялық анықтамалық / Ғ. Жандыбаев , К. Қошым-   

 

Ноғай , Ғ. Егеубаева  и др.; Бас ред.Ж.Тойбаева.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017.-   

 

368 бет.                                                                                  

 

          7. 81.2(5Қаз)

 

          Ж 21

 

          Жақанова Ж.Р.  Қазақ тілі:А1 Қарапайым деңгей: Мемлекеттік қызметшілер мен     

 

ересектерге арналған оқу құралы / Ж.Р. Жақанова, Д.М. Жұмагелдина, А.А. Игенова.- Астана:

 

Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлест, 2017.- 118 бет: суретті.   

 

          8. 81.2(5Қаз)

 

          Ж 21

 

          Жақанова Ж.Р.  Қазақ тілі:А2 Базалық деңгей: Мемлекеттік қызметшілер мен       

 

ересектерге арналған оқу құралы / Ж.Р. Жақанова, Д.М. Жұмагелдина, А.А. Игенова.- Астана:

 

Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлест, 2017.- 148 бет: суретті.   

 

         9. 81.2(5Қаз)

 

          Қ 77

 

          Құрманбайұлы Шерубай.  Көркем аудармадағы жаңа атаулар: жасалуы мен қолданысы. 

 

1 кітап / Ш. Құрманбайұлы.- Астана: Фолиант, 2017.- 560 бет.                             

 

         

 

          10. 81.2(5Қаз)

 

          С 94

 

          Сыздықова Рәбиға.  Көп томдық шығармалар жинағы: Абай энциклопедиясында        

 

жарияланған ғылыми-теориялық мақалалар. 9 том: Ауызша дамыған қазақ әдеби тілі / Р.      

 

Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2017.- 242 бет.                                           

 

          11. 81.2(5Қаз)

 

          С 94

 

          Сыздықова Рәбиға.  Көп томдық шығармалар жинағы: Абай энциклопедиясында        

 

жарияланған ғылыми-теориялық мақалалар. 10 том: Язык "Жамиат-тауарих" Жалаири / Р.       

 

Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2017.- 242 с.                                             

 

          12. 81.2(5Қаз)

 

          С 94

 

          Сыздықова Рәбиға.  Көп томдық шығармалар жинағы: Абай энциклопедиясында        

 

жарияланған ғылыми-теориялық мақалалар. 11 том: Көркем мәтінді лингвистикалық талдау / Р.

 

Сыздықова.- Алматы: Ел-шежіре, 2017.- 223 бет.                                            

 

          13. 81.2(5Қаз)

 

          М 67

 

          Момынова Бағдан.  Қазақ ым-ишараттарының түсіндірме сөздігі / Б. Момынова.-    

 

Алматы: А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2017.- 288 бет.                     

 

          14. 81.2-4

 

          З-22

 

          Заң терминдері мен ұғымдарының қазақша-орысша-ағылшынша, орысша-қазақша-       

 

ағылшынша, ағылшынша-орысша-қазақша сөздігі / Құраст.Жалмаханов Ш.Ш.- Астана: Ш.Шаяхметов

 

атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлест, 2017.- 373 бет.                        

 

          15. 81.2-3

 

          Ж 88

 

          Жүнісбек Әлімхан.  Төл әліпби-төл жазу мәселелері / Ә. Жүнісбек.- Алматы: Дайк-

 

Пресс, 2017.- 232 бет.                                                                    

 

          16. 81.2(5Қаз)

 

          Қ 18

 

          Қазақстан Республикасы әкімшілік-аумақтық бірліктер атаулары=Республика        

 

Казахстан названия административно-территориальных единиц: Анықтамалық / Құраст.Т.       

 

Жанұзақов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2017.- 604 бет.                                          

 

          17. 81.2(Қыт-Қаз)-4

 

          Қ 92

 

          Қытайша-қазақша үлкен сөздік / Құраст.Д.Мәсімханұлы.- Алматы: Эксклюзив КА,    

 

2017.- 1032 бет.                                                                          

 

          18. 82.3(5Қаз)

 

          Қ 44

 

          Қасқабасов Сейіт.  Таңдамалы: Зерттеулер. 4 том: Фольклор иірімдері / С.       

 

Қасқабасов; Құраст.Ж.Аймұхамбетова.- Астана: Фолиант, 2017.- 328 бет.                     

 

          19. 84(5Қаз)-5

 

          Ә 36

 

          Әзірбаев Кенен.  Бес томдық шығармалары: Өлеңдер, термелер, толғаулар. 1 том:  

 

Мен сүйемін халқымды / К. Әзірбаев; Құраст.Б.Әзірбаев.- Алматы: Келешек, 2017.- 448 бет. 

 

          20. 84(5Қаз)-5

 

          Ә 36

 

          Әзірбаев Кенен.  Бес томдық шығармалары: Айтыстар мен дастандар. 2 том:        

 

Жарыстым талай елдің жүйрігімен / К. Әзірбаев; Құраст.Б.Әзірбаев.- Алматы: Келешек, 2017.-

 

208 бет.                                                                                  

 

          21. 84(5Қаз)-5

 

          Ә 36

 

          Әзірбаев Кенен.  Бес томдық шығармалары: Әндер мен күйлер. 3 том: Жан серігім, 

 

домбыра / К. Әзірбаев; Құраст.Б.Әзірбаев.- Алматы: Келешек, 2017.- 280 бет.                                                                       

 

          22. 84(5Қаз)-44

 

          Ә 36

 

          Әзірбаев Кенен.  Бес томдық шығармалары: Аңыздар, әңгімелер. 4 том: Аңыздар    

 

сыры / К. Әзірбаев; Құраст.Б.Әзірбаев.- Алматы: Келешек, 2017.- 404 бет.                 

 

          23. 84(5Каз)-5

 

          А 35

 

          Азербаев Кенен.  Сочинения: Пятитомник. 5 том: Песни гор и степей / К. Азербаев;

 

Сост.С.Кусаинов.- Алматы: Келешек, 2017.- 260 с.                                          

 

        

 

         24. 84(5Қаз)

 

          Т 21

 

          Тарази Әкім.  Шығармалары: Драмалар. 8 том: Күлмейтін комедия / Ә. Тарази.-    

 

Астана: Фолиант, 2017.- 480 бет.                                                         

 

          25. 84(5Қаз)-44

 

          К 69

 

          Көпіш Әшірбек.  Мәңгілік майдан: Тарихи-психологиялық роман-дилогия. 1 кітап:  

 

Ұланғайыр / Ә. Көпіш.- Алматы: Өнер, 2017.- 336 бет.                                     

 

          26. 84(5Қаз)-5

 

          Қ 75

 

          Құмарұлы Кәп.  Қос шалқар: Өлеңдер / К. Құмарұлы, Е. Мұқамәдиқызы; Құраст.Д.   

 

Кәпұлы.- Астана: Фолиант, 2017.- 320 бет.                                                

 

          27. 84(5Қаз)-44

 

          Ә-49

 

          Әлмашев Жолтай.  Тоғыз тұңғиық: Хикаяттар, әңгімелер, әфсаналар / Ж. Әлмашев.- 

 

Астана: Нұра-Астана, 2017.- 424 бет.                                                     

 

          28. 84(5Қаз)-44

 

          С 22

 

          Сарай Әнес.  Шығармалары: Повестер мен әңгімелер. 1 том: Ақ тымық түн / Ә.     

 

Сарай.- Астана: Фолиант, 2017.- 320 бет.                                                 

 

          29. 84(5Қаз)-5

 

          С 12

 

          Сабырбаев Қайрат.  Дүлдүлдер дүбірі: Жыр жинағы / Қ. Сабырбаев.- Астана:       

 

Фолиант, 2017.- 224 бет: суретті.                                                        

 

          30. 85.33

 

          Ш 23

 

          Шанин Жұмат.  Арқалық батыр: Пьесалар мен мақалалар / Ж. Шанин; Құраст. Р.     

 

Нұрғалиев.- Алматы: Өнер-21 ғасыр, 2017.- 384 бет.   

 

 

 

                                            Г.Жанаділова                                     

                                              

Қармақшы ауданы туралы

new-books

ҚР Мемлекеттік рәміздер

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы

ҚР Президенті Жолдауы

Электронды үкмет порталы

Статистика

Бүгін56
Кеше92
Осы аптада56
Осы айда1455
Барлығы8516

Сайтта қазір
1
Online