Жаңа түскен кітаптар

17tusirilim-20141. 84(5?аз)-5 А 32
Айтхожа Марфу?а. К?п томды? шы?армалар жина?ы: ?ле?дер, ма?алалар, лебіздер. 7 том / М. Айтхожа; Баспа?а ?зірлеген Н?зік М?ми.- Алматы: ?азы??рт, 2014.- 384 бет 76.01
2. А 39
Алаш к?семс?зі: жер м?селесі: К?п томды?. 1 том / ??раст.Э.Ерік?ызы.- Алматы: ?аза? энциклопедиясы, 2014.- 400 бет.
3. 79.1
А 52
Алтынбеков Крым. Возрожденные сокровища Казахстана: Опыт научной реставрации / К. Алтынбеков.- Алматы: Остров Крым, 2014.- 360 стр.: илл.
4. 84(5?аз)
? 54
?лмаш?лы Жолтай. Ел мен Елес: ??гімелер, новеллалар, хикаялар, драмалы?
хикаяттар / Ж. ?лмаш?лы.- Астана: Н?ра-Астана, 2014.- 480 бет.

5. 76.01
? 95
?шімжан Жанарбек. Панда жыла?ан жаз: Эсселер, с?хбаттар / Ж. ?шімжан.- Алматы: "С?здік-Словарь" ЖШС, 2014.- 320 бет.
6. 84(5?аз)-5
Б 21
Ба?тыгереева А??штап. Шы?армалары: ?ле?дер. 1 том: А? Жайы? айдыны / А.
Ба?тыгереева.- Астана: Фолиант, 2014.- 376 бет.
7. 84(5?аз)-5
Б 21
Ба?тыгереева А??штап. Шы?армалары: ?ле?дер. 2 том: Боз жусан дала / А.
Ба?тыгереева.- Астана: Фолиант, 2014.- 376 бет.
8. 84(5?аз)-5

Б 21
Ба?тыгереева А??штап. Шы?армалары: ?ле?дер. 3 том: Аманат / А. Ба?тыгереева.- Астана: Фолиант, 2014.- 376 бет.
9. 84(5?аз)-5
Б 22
Бал?ы Базар О?дас?лы, ??ланаян ??лмамбет, Марабай ??лжабай?лы: Шы?армалары /Жобаны? авт. Бекен Ыбырайым.- Алматы: Н?рлы Press.kz, 2014.- 288 бет.- (А?ындар аманаты).
10. 84(5?аз)-5
Б 22
Балуан Шола? (Н?рма?амбет Баймырза?лы). Шы?армалары: ?ндері, ?ле?-жырлары,естеліктер, ма?алалар, а?ыз / Ш. Балуан; ??раст.Б.Хабдина.- Алматы: Рух БГ, 2014.- 320 бет. 11. 84(5?аз)-44
Б 69
Бодаубай Болат. Прокурорды? ажалы: Повестер, роман / Б. Бодаубай.- Астана: Н?ра-Астана, 2014.- 480 бет.
12. 67.400.6
Г 76
Гафоров Абдувохид. Еліне елеулі елбасы / А. Гафоров.- Алматы: ?аза?
энциклопедиясы, 2014.- 274 бет: суретті.
13. 84(5?аз)
Д 19
Дауылпаз баба ?ожаберген жырау: Тарихи - танымды? жина? / ??раст. А.Тасболатов.-Астана: Фолиант, 2014.- 376 бет: суретті.
14. 84(5?аз)
Е 78
Есали Айнаш. Махаббат?а сенуге к?мектесі?ізші: Новеллалар, очерктер, эсселер, м?лтек сыр / А. Есали.- Алматы: Раритет, 2014.- 224 бет.
15. 84(5?аз)-5
Е 78
Есд?улет ?лы?бек. ?ш томды? шы?армалар жина?ы: ?ле?дер, балладалар, верлибрлер,поэмалар. 1 том: ?о?ырау / ?. Есд?улет.- Алматы: ?азы??рт, 2014.- 392 бет.
16. 84(5?аз)-5
Е 78
Есд?улет ?лы?бек. ?ш томды? шы?армалар жина?ы: Топтамалар, мистикалы? жырлар.2 том: Киіз кітап / ?. Есд?улет.- Алматы: ?азы??рт, 2014.- 384 бет.
17. 84(5?аз)
Е 78
Есд?улет ?лы?бек. ?ш томды? шы?армалар жина?ы: Эсселер, естеліктер,
жолжазбалар. 3 том: ?білхаят / ?. Есд?улет.- Алматы: ?азы??рт, 2014.- 392 бет.
18. 84(5?аз)
Ж 19
Жайлыбай З?кім. К?н к?зінде м?з жатпас: Ма?алалар мен очерктер / З. Жайлыбай; ??раст.Т.З?кім?лы.- Алматы: Раритет, 2014.- 240 бет.
19. 84(5?аз)-5
И 48
Иманасов С?кен. Екі томды? шы?армалар жина?ы: ?ле?дер. 1 том: Жыр жина? / С.Иманасов; Баспа?а ?сын?ан М.Е.Иманасова.- Алматы: Алатау, 2014.- 384 бет.
20. 84(5?аз)-5
И 48
Иманасов С?кен. Екі томды? шы?армалар жина?ы: ?ле?дер. 2 том: Жыр жина? / С. Иманасов; Баспа?а ?сын?ан М.Е.Иманасова.- Алматы: Алатау, 2014.- 384 бет.
21. 79.1
? 18
?аза?стан Республикасы Мемлекеттік Орталы? музей ?орында?ы шы?ыс монеталары= Восточные монеты из фондов Центрального Государственного музея Республики Казахстан:Иллюстрациялан?ан ?ылыми каталог. 1 том.2-кітап / Жобаны? авт.Н?рсан ?лімбай.- Алматы: Азия-Арна, 2014.- 320 бет: суретті.
?аза?ша, орысша, а?ылшынша
22. 85.33 я6
С 28
С?бира Май?анова: Фотоальбом / ??аст.Г.?бдірашитова.- Алматы: "?нер 21-
?асыр"?о?амды? ?оры, 2014.- 320 бет.- (Халы? перзенті).
3. 84(5?аз)-5
М 35
М?делі Ж?сіп?ожа?лы, Шортанбай ?анай?лы, ?алнияз Шопы??лы, Шынияз Шанай?лы,Нысанбай жырау: Шы?армалары / Жобаны? авт. Бекен Ыбырайым.- Алматы: Н?рлы Press.kz, 2014.-288 бет.- (А?ындар аманаты).
24. 84(5?аз)-44
Н 86
Н?ржеке-?лы Бекс?лтан. Шы?армалар жина?ы: Аудармалар, очерктер, ма?алалар, ?ле?дер. 12 том: Томпыш / Б. Н?ржеке-?лы; ??раст.?.??рман?алиев.- Алматы: Жалын, 2014.- 400 бет. 25. 84(5?аз)
Н 86
Н?ржеке-?лы Бекс?лтан. Шы?армалар жина?ы: Аударма, с?хбаттар. 13 том: С?йкімді дос / Б. Н?ржеке-?лы; ??раст.?.??рман?алиев.- Алматы: Жалын, 2014.- 512 бет.
26. 84(5?аз)-44
С 30
Сегізбай?лы К?дірбек. Та?дамалы шы?армалар: Роман, хикаялар. 5 том: Біз ?алада т?рамыз / К. Сегізбай?лы.- Алматы: Жалын, 2014.- 384 бет.
27. 85.37
Т 59
Топжар?ан: Ш?кен Аймановты? 100 жылды?ына арналады / ??раст. Т.Смайлова.-
Алматы: Раритет, 2014.- 400 бет: суретті.
28. 84(5?аз)
Ш 34
Шаймерден?лы Ербол. Шы?армалары: Очерктер жина?ы. 4 том / Е. Шаймерден?лы.- Алматы: ?аза? энциклопедиясы, 2014.- 320 бет.
29. 67.400
Ш 34
Шаймерден?лы Ербол. Шы?армалары. 5 том / Е. Шаймерден?лы.- Алматы: ?аза?
энциклопедиясы, 2014.- 320 бет.
30. 84(5?аз)
Ш 34
Шаймерден?лы Ербол. Шы?армалары. 6 том / Е. Шаймерден?лы.- Алматы: ?аза?
энциклопедиясы, 2014.- 2100 дана.
31. 84(2Рос-Рус)-44
Ш 32
Шашкова Любовь. Расскажи мне о себе: Повести в монологах / Л. Шашкова.- Алматы:Н?рлы Press.kz, 2014.- 400 стр

Қармақшы ауданы туралы

new-books

ҚР Мемлекеттік рәміздер

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы

ҚР Президенті Жолдауы

Электронды үкмет порталы

Статистика

Бүгін68
Кеше90
Осы аптада158
Осы айда922
Барлығы15158

Сайтта қазір
1
Online