Жаңа түскен кітаптар

18tusirilim-20141. 84(5Қаз)-5 А 52
Аманжолов Қасым. Таңдамалы шығармалар: Жырлар, поэмалар / Қ. Аманжолов.- Алматы: Айғаным, 2014.- 216 бет.- (Сөз сарасы).
2. 86.38 А 93
Ахмад һади Мақсуди. Ислам ғибадаты (Ғибадат-исламия) / һ.М. Ахмад; Ауд.Х.Аманқұлов.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 272 бет.
3. 86.2/3 Ә 14
Әбдірәсілқызы Айнұр. Дін.Дәуір. Дәстүр: Зерттеулер, мақалалар, сұхбаттар / А. Әбдірәсілқызы.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 296 бет.
4. 75.715 Ә 14
Әбдісалан / Құраст.Қ.Рысбек.- Астана: Жарыс KZ, 2014.- 288 бет: суретті.- (Спорт саңлақтары).
5. 86.38 Ә 16
Әбу Хамид Мұхаммед әл-Ғазали. Аллаға махаббат / Х.М. Әбу; Араб тілінен ауд.Ж.Садуахасұлы.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 64 бет.

6. 86.38
Ә 19
Әбу Хамид Мұхаммед әл-Ғазали. Бақытқа жету әліппесі / Х.М. Әбу; Ауд.Т. Айнабеков.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 152 бет.
7. 86.38
Ә 19
Әбу Хамид Мұхаммед әл-Ғазали. Жан тәрбиесі / Х.М. Әбу; Араб тілінен ауд.Ж. Садуахасұлы.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 128 бет.
8. 86.38
Ә 19
Әбу Ханифа Ағзам. Әл-фиқһул әкбар (ең үлкен фикһ) / Х.А. Әбу; Араб тілінен ауд.Р.Ілімбаев.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 48 бет.
9. 86.38
Ә 19
Әбу Ханифа Ағзам. Имам Әбу Ханифа өсиеті / Х.А. Әбу.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 40 бет.
10. 75.715
Ә 20
Әбілдинов Қайрат. Ағайынды Байшолақовтар=Братья Байшулаковы / Қ. Әбілдинов.- Астана: Жарыс КZ, 2014.- 384 бет: суретті.- (Спорт саңлақтары).
11. 84(5Қаз)-5
Б 39
Бекхожин Қалижан. Шығармалар жинағы: Жырлар мен арнау өлеңдер. 3 том / Қ. Бекхожин; Құраст.З.Бекхожина.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 бет.
12. 84(5Қаз)-5
Б 39
Бекхожин Қалижан. Шығармалар жинағы: Поэмалар мен дастандар. 4 том / Қ. Бекхожин; Құраст.З.Бекхожина.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 бет.
13. 84(5Қаз)-5
Б 39
Бекхожин Қалижан. Шығармалар жинағы: Поэмалар мен дастандар. 5 том / Қ. Бекхожин; Құраст.З.Бекхожина.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 бет.
14. 84(5Қаз)
Б 39
Бекхожин Қалижан. Шығармалар жинағы. 6 том / Қ. Бекхожин; Құраст.З.Бекхожина.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 бет.
15. 84(5Қаз)-6
Б 39
Бекхожин Қалижан. Шығармалар жинағы: Драмалық дастандар. 7 том / Қ. Бекхожин.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 бет.
16. 84(5Қаз)
Б 39
Бекхожин Қалижан. Шығармалар жинағы: Аудармалар. 8 том / Қ. Бекхожин; Құраст.З.Бекхожина.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 бет.
17. 75.1
Д 64
Досмұхамбетов Темірхан. Намыс сардары / Т. Досмұхамбетов.- Астана: Жарыс, 2014.- 280 бет.- (Спорт саңлақтары).
18. 84(5Қаз)-5
Д 79
Дулат Бабатайұлы.Махамбет Өтемісұлы.Шөже Қаржаубайұлы.Шернияз Жарылғасұлы. Арыстанбай Тобылбайұлы.Орынбай Бертағыұлы: Шығармалары / Жобаның авт. Бекен Ыбырайым.- Алматы: "Нұрлы Press.kz", 2014.- 288 бет.- (Ақындар аманаты).
19. 84(5Каз-Рус)-44
Е 69
Ергалиев Жабал. Старая арба: Повести и рассказы / Ж. Ергалиев; Пер.с каз.Ш. Алтайбаевой.- Астана: Фолиант, 2014.- 248 стр.
20. 63.3(5Қаз)622-4
И 32
Из истории депортаций.Казахстан.1935-1939 гг: Сборник документов / Сост.Р.М. Абдуали.- Алматы: LEM, 2014.- 740 стр.: илл.
21. 68+65.050.2
И 48
Иманасова Жанар. Әскери құрылымдарда іс жүргізу / Ж. Иманасова.- Алматы: РПБК "Дәуір", 2014.- 344 бет: суретті.
22. 84(5Қаз)-44
И 83
Исабеков Дулат. Таңдамалы шығармалар: Әңгімелер / Д. Исабеков.- Алматы: Айғаным, 2014.- 216 бет.- (Сөз сарасы).
23. 86.38
И 83
Исаұлы Мұхитдин. Иман мен дәстүр хикметтері / М. Исаұлы.- Алматы: Баспалар үйі,2014.- 216 бет.
24. 86.38
И 87
Исламдағы өзекті мәселелер жайында сұрақ-жауаптар / Құраст.А.Әбдірәсілқызы.-Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 160 бет.
25. 86.38
Қ 29
Қалмахан Ержан Сейтұлы. Матуриди ақидасы-Әбу Ханифа ілімінің жалғасы / Е.С. Қалмахан.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 80 бет.
26. 86.38
М 86
Мұхаммед ибн Мұхаммед әш-Шымыр би Алты Бармақ. Мағарижун нүбүууа Мұхаммедтің Пайғамбарлық дәлелдері (Дәлаил нүбүууат Мұхаммади): ХҮ ғасырдың мәдени мұрасы. 1 том / и. М. Мұхаммед.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 320 бет.
27. 86.38
М 86
Мұхаммед ибн Мұхаммед әш-Шымыр би Алты Бармақ. Мағарижун нүбүууа Мұхаммедтің Пайғамбарлық дәлелдері (Дәлаил нүбүууат Мұхаммади): ХҮ ғасырдың мәдени мұрасы. 2 том / и. М. Мұхаммед.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 320 бет.
28. 84(5Қаз)-5
М 91
Мырзалиев Қадыр. Таңдамалы шығармалар: Өлеңдер / Қ. Мырзалиев; Құраст.Ө.Нұрмағамбетов.- Алматы: Айғаным, 2014.- 216 бет.- (Сөз сарасы).
29. 84(5Қаз)-5
Н 83
Нұрмағамбетов Өтеген. Шоқ жұлдыз: Өлеңдер / Ө. Нұрмағамбетов.- Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 286 бет.- (Замана үні).
30. 86.38
О-61
Оңғаров Ершат. Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары / Е. Оңғаров.- Алматы:Баспалар үйі, 2014.- 352 бет.
31. 84(5Қаз)-445
С 28
Сәрсеке Медеу. Шығармалары: Ғылыми-фантастикалық хикаяттар және әңгімелер. 1том / М. Сәрсеке.- Астана: Фолиант, 2014.- 328 бет.
32. 84(5Қаз)-44
С 28
Сәрсеке Медеу. Шығармалары: Деректі хикаяттар мен әңгімелер. 2 том / М.Сәрсеке.- Астана: Фолиант, 2014.- 328 бет.
33. 84(5Қаз)-46
С 28
Сәрсеке Медеу. Шығармалары: Деректі хикаяттар. 3 том / М. Сәрсеке.- Астана:Фолиант, 2014.- 336 бет.
34. 84(5Қаз)-44
С 63
Соқпақбаев Бердібек. Шығармалары: Роман. 1 том: Өлгендер қайтып келмейді / Б.Соқпақбаев.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 бет.
35. 84(5Қаз)-44
С 63
Соқпақбаев Бердібек. Шығармалары: Хикаяттар мен әңгімелер. 2 том / Б.
Соқпақбаев.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 бет.
36. 84(5Қаз)-44
С 63
Соқпақбаев Бердібек. Шығармалары: Хикаяттар. 3 том / Б. Соқпақбаев.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 бет.
37. 86.38
С 66
Сопы Аллаяр. Сәбатүл ажизин (Әлсіздердің табандылығы) / А. Сопы; Түркі-шағатай тілінен ауд.З.Оразбай.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 320 бет.
38. 84(5Қаз)-5
С 90
Сүйінбай Аронұлы: Шығармалар / Жобаның авт. Бекен Ыбырайым.- Алматы: "Нұрлы Press.kz", 2014.- 288 бет.- (Ақындар аманаты).
39. 85.14
Т 32
Телжанов Қанафия. Өмір жолында=На жизненном пути: Альбом-кітап / Қ. Телжанов.- Алматы: Асыл сөз, 2014.- 296 бет.
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде
40. 84(5Қаз)-44
Т 87
Түменбаев Қуандық. Шығармалары: Әңігмелер мен хикаяттар. 1-том / Қ. Түменбаев.-Алматы: Айғаным, 2014.- 286 бет.
41. 84(5Қаз)-44
Т 87
Түменбаев Қуандық. Шығармалары: Әңгімелер мен хикаят. 2 том / Қ. Түменбаев.- Астана: Айғаным, 2014.- 286 бет.
42. 84(5Қаз)-44
Т 87
Түменбаев Қуандық. Шығармалары: Роман, әңгімелер мен хикаяттар. 3 том / Қ. Түменбаев.- Алматы: Айғаным, 2014.- 286 бет.
43. 84(5Қаз)-44
Т 87
Түменбаев Қуандық. Шығармалары: Әңгімелер мен хикаяттар. 4 том / Қ. Түменбаев.-Алматы: Айғаным, 2014.- 286 бет.
44. 84(5Қаз)-44
Т 87
Түменбаев Қуандық. Шығармалары: Әңгімелер мен хикаяттар. 5 том / Қ. Түменбаев.-Алматы: Айғаным, 2014.- 286 бет.
45. 84(5Қаз)-44
Т 87
Түменбаев Қуандық. Шығармалары: Әңгімелер. 6 том / Қ. Түменбаев.- Алматы: Айғаным, 2014.- 286 бет.
46. 86.38
Ш 83
Шохаев Еркінбек. Исламдағы дінаралық диалогтың орны / Е. Шохаев.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 208 бет.

Қармақшы ауданы туралы

new-books

ҚР Мемлекеттік рәміздер

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы

ҚР Президенті Жолдауы

Электронды үкмет порталы

Статистика

Бүгін75
Кеше90
Осы аптада165
Осы айда929
Барлығы15165

Сайтта қазір
2
Online